Enterobacteria phage T4 DNA replication protein repEA (repEA) -Yeast

Enterobacteria phage T4 DNA replication protein repEA (repEA) -Yeast

Price: 1741€
Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase medium subunit (52) -Baculovirus

Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase medium subunit (52) -Baculovirus

Price: 2232€
Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase medium subunit (52) -E. coli

Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase medium subunit (52) -E. coli

Price: 2232€
Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase medium subunit (52) -Mammalian Cell

Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase medium subunit (52) -Mammalian Cell

Price: 2746€
Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase medium subunit (52) -Yeast

Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase medium subunit (52) -Yeast

Price: 2746€
Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase small subunit (60) -Baculovirus

Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase small subunit (60) -Baculovirus

Price: 1520€
Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase small subunit (60) -E. coli

Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase small subunit (60) -E. coli

Price: 1520€
Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase small subunit (60) -Mammalian Cell

Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase small subunit (60) -Mammalian Cell

Price: 2022€
Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase small subunit (60) -Yeast

Enterobacteria phage T4 DNA topoisomerase small subunit (60) -Yeast

Price: 2022€
Enterobacteria phage T4 DNA-packaging protein Gp16 (16) -Baculovirus

Enterobacteria phage T4 DNA-packaging protein Gp16 (16) -Baculovirus

Price: 1531€
Enterobacteria phage T4 DNA-packaging protein Gp16 (16) -E. coli

Enterobacteria phage T4 DNA-packaging protein Gp16 (16) -E. coli

Price: 1531€
Enterobacteria phage T4 DNA-packaging protein Gp16 (16) -Mammalian Cell

Enterobacteria phage T4 DNA-packaging protein Gp16 (16) -Mammalian Cell

Price: 2033€
Enterobacteria phage T4 DNA-packaging protein Gp16 (16) -Yeast

Enterobacteria phage T4 DNA-packaging protein Gp16 (16) -Yeast

Price: 2033€
Enterobacteria phage T4 Double-stranded DNA-binding protein (dsbA) -Baculovirus

Enterobacteria phage T4 Double-stranded DNA-binding protein (dsbA) -Baculovirus

Price: 1337€
Enterobacteria phage T4 Double-stranded DNA-binding protein (dsbA) -E. coli

Enterobacteria phage T4 Double-stranded DNA-binding protein (dsbA) -E. coli

Price: 1337€
Enterobacteria phage T4 Double-stranded DNA-binding protein (dsbA) -Mammalian Cell

Enterobacteria phage T4 Double-stranded DNA-binding protein (dsbA) -Mammalian Cell

Price: 1846€
Enterobacteria phage T4 Double-stranded DNA-binding protein (dsbA) -Yeast

Enterobacteria phage T4 Double-stranded DNA-binding protein (dsbA) -Yeast

Price: 1846€
Enterobacteria phage T4 Single-stranded DNA-binding protein (32) -Baculovirus

Enterobacteria phage T4 Single-stranded DNA-binding protein (32) -Baculovirus

Price: 1873€
Enterobacteria phage T4 Single-stranded DNA-binding protein (32) -E. coli

Enterobacteria phage T4 Single-stranded DNA-binding protein (32) -E. coli

Price: 1873€
Enterobacteria phage T4 Single-stranded DNA-binding protein (32) -Mammalian Cell

Enterobacteria phage T4 Single-stranded DNA-binding protein (32) -Mammalian Cell

Price: 2387€
Enterobacteria phage T4 Single-stranded DNA-binding protein (32) -Yeast

Enterobacteria phage T4 Single-stranded DNA-binding protein (32) -Yeast

Price: 2387€
Enterobacteria phage T4 Terminal DNA protecting protein (2) -Baculovirus

Enterobacteria phage T4 Terminal DNA protecting protein (2) -Baculovirus

Price: 1801€
Enterobacteria phage T4 Terminal DNA protecting protein (2) -E. coli

Enterobacteria phage T4 Terminal DNA protecting protein (2) -E. coli

Price: 1801€
Enterobacteria phage T4 Terminal DNA protecting protein (2) -Mammalian Cell

Enterobacteria phage T4 Terminal DNA protecting protein (2) -Mammalian Cell

Price: 2315€
Enterobacteria phage T4 Terminal DNA protecting protein (2) -Yeast

Enterobacteria phage T4 Terminal DNA protecting protein (2) -Yeast

Price: 2315€
Enterobacteria phage T6 DNA ligase (30) -Baculovirus

Enterobacteria phage T6 DNA ligase (30) -Baculovirus

Price: 2348€
Enterobacteria phage T6 DNA ligase (30) -E. coli

Enterobacteria phage T6 DNA ligase (30) -E. coli

Price: 2348€
Enterobacteria phage T6 DNA ligase (30) -Mammalian Cell

Enterobacteria phage T6 DNA ligase (30) -Mammalian Cell

Price: 2862€
Enterobacteria phage T6 DNA ligase (30) -Yeast

Enterobacteria phage T6 DNA ligase (30) -Yeast

Price: 2862€
Enterobacteria phage T6 Single-stranded DNA-binding protein (32) -Baculovirus

Enterobacteria phage T6 Single-stranded DNA-binding protein (32) -Baculovirus

Price: 1851€
Enterobacteria phage T6 Single-stranded DNA-binding protein (32) -E. coli

Enterobacteria phage T6 Single-stranded DNA-binding protein (32) -E. coli

Price: 1851€
Enterobacteria phage T6 Single-stranded DNA-binding protein (32) -Mammalian Cell

Enterobacteria phage T6 Single-stranded DNA-binding protein (32) -Mammalian Cell

Price: 2365€
Enterobacteria phage T6 Single-stranded DNA-binding protein (32) -Yeast

Enterobacteria phage T6 Single-stranded DNA-binding protein (32) -Yeast

Price: 2365€
Enterobacteria phage T7 DNA ligase (1.3) -Baculovirus

Enterobacteria phage T7 DNA ligase (1.3) -Baculovirus

Price: 2022€
Enterobacteria phage T7 DNA ligase (1.3) -E. coli

Enterobacteria phage T7 DNA ligase (1.3) -E. coli

Price: 2022€
Enterobacteria phage T7 DNA ligase (1.3) -Mammalian Cell

Enterobacteria phage T7 DNA ligase (1.3) -Mammalian Cell

Price: 2536€
Enterobacteria phage T7 DNA ligase (1.3) -Yeast

Enterobacteria phage T7 DNA ligase (1.3) -Yeast

Price: 2536€
Enterobacteria phage T7 DNA maturase A (18) -Baculovirus

Enterobacteria phage T7 DNA maturase A (18) -Baculovirus

Price: 1337€
Enterobacteria phage T7 DNA maturase A (18) -E. coli

Enterobacteria phage T7 DNA maturase A (18) -E. coli

Price: 1337€
Enterobacteria phage T7 DNA maturase A (18) -Mammalian Cell

Enterobacteria phage T7 DNA maturase A (18) -Mammalian Cell

Price: 1846€
Enterobacteria phage T7 DNA maturase A (18) -Yeast

Enterobacteria phage T7 DNA maturase A (18) -Yeast

Price: 1846€
Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-Baculovirus

Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-Baculovirus

Price: 1100€
Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-Baculovirus

Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-Baculovirus

Price: 1586€
Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-E. coli

Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-E. coli

Price: 840€
Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-E. coli

Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-E. coli

Price: 1343€
Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-Mammalian Cell

Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-Mammalian Cell

Price: 1343€
Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-Mammalian Cell

Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-Mammalian Cell

Price: 2094€
Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-Yeast

Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-Yeast

Price: 1100€
Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-Yeast

Epstein-Barr virus DNA polymerase catalytic subunit (BALF5) ,partial-Yeast

Price: 1586€
Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -Baculovirus

Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -Baculovirus

Price: 2138€
Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -Baculovirus

Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -Baculovirus

Price: 2138€
Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -E. coli

Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -E. coli

Price: 2138€
Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -E. coli

Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -E. coli

Price: 2138€
Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -Mammalian Cell

Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -Mammalian Cell

Price: 2652€
Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -Mammalian Cell

Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -Mammalian Cell

Price: 2652€
Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -Yeast

Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -Yeast

Price: 2652€
Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -Yeast

Epstein-Barr virus DNA polymerase processivity factor BMRF1 (BMRF1) -Yeast

Price: 2652€
Epstein-Barr virus Uracil-DNA glycosylase (UNG) -Baculovirus

Epstein-Barr virus Uracil-DNA glycosylase (UNG) -Baculovirus

Price: 1757€
Epstein-Barr virus Uracil-DNA glycosylase (UNG) -E. coli

Epstein-Barr virus Uracil-DNA glycosylase (UNG) -E. coli

Price: 1757€
Epstein-Barr virus Uracil-DNA glycosylase (UNG) -Mammalian Cell

Epstein-Barr virus Uracil-DNA glycosylase (UNG) -Mammalian Cell

Price: 2271€
Epstein-Barr virus Uracil-DNA glycosylase (UNG) -Yeast

Epstein-Barr virus Uracil-DNA glycosylase (UNG) -Yeast

Price: 2271€
Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -Baculovirus

Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -Baculovirus

Price: 2138€
Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -Baculovirus

Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -Baculovirus

Price: 2138€
Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -E. coli

Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -E. coli

Price: 2138€
Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -E. coli

Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -E. coli

Price: 2138€
Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -Mammalian Cell

Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -Mammalian Cell

Price: 2652€
Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -Mammalian Cell

Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -Mammalian Cell

Price: 2652€
Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -Yeast

Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -Yeast

Price: 2652€
Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -Yeast

Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor (18) -Yeast

Price: 2652€
Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor-Baculovirus

Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor-Baculovirus

Price: 1359€
Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor-E. coli

Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor-E. coli

Price: 1359€
Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor-Mammalian Cell

Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor-Mammalian Cell

Price: 1862€
Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor-Yeast

Equine herpesvirus 1 DNA polymerase processivity factor-Yeast

Price: 1862€
Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -Baculovirus

Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -Baculovirus

Price: 1901€
Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -Baculovirus

Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -Baculovirus

Price: 1901€
Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -E. coli

Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -E. coli

Price: 1901€
Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -E. coli

Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -E. coli

Price: 1901€
Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -Mammalian Cell

Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -Mammalian Cell

Price: 2415€
Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -Mammalian Cell

Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -Mammalian Cell

Price: 2415€
Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -Yeast

Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -Yeast

Price: 2415€
Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -Yeast

Equine herpesvirus 1 Uracil-DNA glycosylase (61) -Yeast

Price: 2415€
Equine herpesvirus 2 Uracil-DNA glycosylase (46) -Baculovirus

Equine herpesvirus 2 Uracil-DNA glycosylase (46) -Baculovirus

Price: 1757€
Equine herpesvirus 2 Uracil-DNA glycosylase (46) -E. coli

Equine herpesvirus 2 Uracil-DNA glycosylase (46) -E. coli

Price: 1757€
Equine herpesvirus 2 Uracil-DNA glycosylase (46) -Mammalian Cell

Equine herpesvirus 2 Uracil-DNA glycosylase (46) -Mammalian Cell

Price: 2271€
Equine herpesvirus 2 Uracil-DNA glycosylase (46) -Yeast

Equine herpesvirus 2 Uracil-DNA glycosylase (46) -Yeast

Price: 2271€
Equine herpesvirus 4 DNA helicase/primase complex protein (7) -Baculovirus

Equine herpesvirus 4 DNA helicase/primase complex protein (7) -Baculovirus

Price: 1608€
Equine herpesvirus 4 DNA helicase/primase complex protein (7) -E. coli

Equine herpesvirus 4 DNA helicase/primase complex protein (7) -E. coli

Price: 1608€
Equine herpesvirus 4 DNA helicase/primase complex protein (7) -Mammalian Cell

Equine herpesvirus 4 DNA helicase/primase complex protein (7) -Mammalian Cell

Price: 2122€
Equine herpesvirus 4 DNA helicase/primase complex protein (7) -Yeast

Equine herpesvirus 4 DNA helicase/primase complex protein (7) -Yeast

Price: 2122€
Erwinia billingiae DNA gyrase inhibitor (sbmC) -Baculovirus

Erwinia billingiae DNA gyrase inhibitor (sbmC) -Baculovirus

Price: 1509€
Erwinia billingiae DNA gyrase inhibitor (sbmC) -E. coli

Erwinia billingiae DNA gyrase inhibitor (sbmC) -E. coli

Price: 1509€
Erwinia billingiae DNA gyrase inhibitor (sbmC) -Mammalian Cell

Erwinia billingiae DNA gyrase inhibitor (sbmC) -Mammalian Cell

Price: 2011€
Erwinia billingiae DNA gyrase inhibitor (sbmC) -Yeast

Erwinia billingiae DNA gyrase inhibitor (sbmC) -Yeast

Price: 2011€
Erwinia tasmaniensis DNA gyrase inhibitor YacG (yacG) -Baculovirus

Erwinia tasmaniensis DNA gyrase inhibitor YacG (yacG) -Baculovirus

Price: 1282€
Erwinia tasmaniensis DNA gyrase inhibitor YacG (yacG) -E. coli

Erwinia tasmaniensis DNA gyrase inhibitor YacG (yacG) -E. coli

Price: 1282€
Erwinia tasmaniensis DNA gyrase inhibitor YacG (yacG) -Mammalian Cell

Erwinia tasmaniensis DNA gyrase inhibitor YacG (yacG) -Mammalian Cell

Price: 1785€